dr inż. Igor Gisterek
Politechnika Wrocławska
Katedra Mostów i Kolei